Persoonlijke gegevens en cookies

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen

Identiteit en contactgegevens van de gegevensbeheerder
De website https://champagnepaullaurent.com (de “Site”) wordt beheerd door Champagne Paul Laurent, een Frans bedrijf met maatschappelijke zetel te 4 Rue des Pressoirs, Bethon, Frankrijk 51260 met ondernemingsnummer 097350144, (“Champagne Paul Laurent” of “wij”) in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder voor de doeleinden van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Californian Consumer Privacy Act (CCPA) (of enige vervangende wet, wet of regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming die van kracht is in uw land).

Welke informatie verzamelen we?
Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u verzameld wanneer u de Site en onze diensten gebruikt of automatisch wanneer u de Site bezoekt.
We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken.
Informatie die u ons verstrekt:
-Identificatiegegevens zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, titel, nationaliteit, geboortedatum, postadres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
-Uw voorkeuren en interesses;
-Informatie die u bekend kunt maken wanneer u contact met ons opneemt;
-Bankgegevens zoals betalingsgegevens

Automatisch verzamelde informatie
-Inloggegevens zoals uw IP-adres, uw terminalspecificaties en uw logbestanden.
Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u verzameld, behalve wanneer u een ontvanger van een geschenk bent, in welk geval de bron van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens de koper van het geschenk is. In dat geval wordt indirect de volgende informatie verzameld: voornaam, achternaam en e-mailadres. We kunnen ook indirect van onze sociale-mediapartners verzamelen dat u hun sociale netwerken en uw bijbehorende advertentie-ID’s gebruikt.
We kunnen ook informatie verzamelen die u aan ons verstrekt over andere mensen, bijvoorbeeld wanneer u besluit om producten te kopen en naar iemand te sturen, of wanneer u deelneemt aan een loterij/wedstrijd op onze Site en vrienden wilt uitnodigen om ook deel te nemen. We gebruiken deze informatie alleen om op uw verzoeken te reageren en zullen geen marketingberichten naar uw contacten sturen, tenzij zij ervoor kiezen om berichten van ons te ontvangen.
Hoe gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.
Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (rechtsgrond: Art. 6 (1) (b) AVG):
-Maak een account aan op onze site
-Alle andere diensten, huidige of toekomstige, die verband houden met de diensten die wij leveren en die worden vermeld in de relevante Algemene voorwaarden.
En/of Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrond: Art. 6 (1) (c) AVG):

-Verwerking in verband met juridische claims en nalevingsdoeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische processen of rechtszaken).

En/of Op basis van uw voorafgaande toestemming (rechtsgrond: Art. 6 (1) (a) AVG):

-Gebruik van bepaalde soorten cookies. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies
– U informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) evenals aanbiedingen, nieuws en evenementen per e-mail, sms, mms, telefoon of post;
-De inhoud van onze site personaliseren;
-Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren voor gebruikers in Duitsland en Italië, waar uw toestemming vereist is; U gerichte advertenties tonen en andere mensen zoals u vinden binnen uw sociale-medianetwerken (door uw persoonlijke gegevens – bijv. e-mailadres – die u ons hebt verstrekt aan ons te uploaden en te matchen met informatie die u aan het sociale-mediaplatform hebt verstrekt) als uw toestemming is vereist door recht (bijvoorbeeld in Duitsland).

En/of Op basis van onze legitieme belangen (rechtsgrond: Art. 6 (1) (f) AVG) om:
-Zorgen voor de veiligheid van onze site en zijn gebruikers en de naleving van onze gebruiksvoorwaarden
-Onze producten en diensten verbeteren, evenals onze klantrelatie door u informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen (nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere publicaties) over analoge producten en/of diensten naar aanleiding van een transactie;
-Algemene statistieken produceren en uw voorkeuren beter begrijpen;
-Met u communiceren via “Contact” of soortgelijke formulieren;
-Toon u gerichte advertenties en vind andere mensen zoals u binnen uw sociale medianetwerken, voor gebruikers in landen waar uw toestemming niet vereist is;
-Tevredenheidsenquêtes uitvoeren voor gebruikers in landen waar uw toestemming niet vereist is;
– Opsporen en voorkomen van fraude.

Wanneer we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen we duidelijk maken waar er een wettelijke of contractuele (verplichte) verplichting is om persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens (bijvoorbeeld dat we niet in staat zullen zijn om jouw bestelling).

Ontvangers van persoonsgegevens
In overeenstemming met de wet kan Champagne Paul Laurent uw persoonsgegevens delen met:
– Aan haar gelieerde ondernemingen, om u relevante inhoud en diensten te leveren;
-Zijn betalingsdienstaanbieders
-De verwerkers die het hostingdiensten leveren;
-De verwerkers die het ondersteuning en andere marketingdiensten bieden (e-mailtools, klantenservice, ticketingdiensten, statistische analysediensten);
-Sociale netwerken ;
-Wetshandhaving, overheidsinstanties of geautoriseerde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek, vermeende of vermoedelijke illegale activiteit of enige andere activiteit die het, u of een van zijn andere gebruikers kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid ;
-De koper of potentiële koper van een bedrijf of activa die Champagne Paul Laurent verkoopt of overweegt te verkopen;
-En zijn subverwerkers.

De site kan alleen voor referentiedoeleinden links naar andere websites bevatten. Wij zijn in deze omstandigheden niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacyverklaringen of praktijken van websites van derden. Neem rechtstreeks contact met hen op voor meer informatie.

Gegevensoverdracht
We kunnen persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief naar landen die andere normen voor gegevensbescherming hebben dan die in de EER. We hebben door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd om deze gegevens te beschermen. U hebt het recht om ons om een kopie van deze clausules te vragen (door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet).
Wanneer we uw persoonlijke gegevens naar de VS overdragen, zorgen we ervoor dat de gegevens worden overgedragen aan een bedrijf dat zich houdt aan het Privacy Shield of we zorgen voor passende garanties die voldoen aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.
Voor vragen over gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte kunt u contact opnemen met Champagne Paul Laurent op het adres dat hieronder wordt vermeld in:
sectie “Contact opnemen met DPO”)

Dataretentie
De bewaartermijnen voor gegevens staan vermeld in de onderstaande tabel.
Houd er echter rekening mee dat relevante gegevens met betrekking tot het abonnement op huidige services één (1) maand nadat u ons heeft laten weten dat u zich wilt afmelden voor dergelijke services worden verwijderd

Gegevensverwerking

Bewaartermijn gegevens

Aanmaken en beheren van uw account op de Champagne Paul Laurent-site

Verwijdering na 3 jaar inactiviteit

Afhandeling van bestellingen en levering van producten, ervaringen en diensten

10 jaar in gearchiveerd na de validatie van de bestelling

Online betalingsverwerking

Relevante bankgegevens zijn voor ons toegankelijk totdat de transactie is voltooid

Communicatie met u via contactformulier

Duur van de oplossing van het verzoek, daarna gearchiveerd gedurende 3 jaar vanaf de oplossing van het verzoek

Beheer van juridische claims en nalevingsdoeleinden

Duur van de claim en 5 jaar vanaf de datum van de resolutie.

Indien gerechtelijke stappen: duur van de procedure tot volledige uitvoering van de beslissing van de rechtbank of de vaststellingsovereenkomst.

Verzenden van updates, nieuws en andere speciale aanbiedingen van Champagne Paul Laurent

3 jaar na het laatste contact van jou

Laat advertenties zien op de nieuwsfeed van uw sociale netwerk en aan andere mensen zoals u

3 jaar na het laatste contact van jou

Veiligheid en integriteit van Champagne Paul Laurent Site

Duur van beveiligings- en integriteitsprocessen die kunnen variëren naargelang de uitgevoerde operaties (3 tot 6 maanden)

Fraudedetectie en -preventie

Duur van het onderzoek (3 tot 6 maanden) en daarna de duur van de juridische procedure (indien ja)

Geolocatie

Geen gegevensretentie

Wijzigingen

We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Site te plaatsen.

U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. We kunnen u ook per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in onze kennisgeving.

Jou rechten

U kunt ons op uw verzoek vragen om een kopie van uw gegevens, deze te corrigeren, te wissen of over te dragen aan andere organisaties. U hebt ook het recht om instructies op te stellen voor het beheer van uw gegevens na overlijden, om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en, wanneer we uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, om deze toestemming in te trekken. In het bijzonder hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer we uw gegevens verwerken omdat we daar een legitiem belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), heeft u ook het recht om hier bezwaar tegen te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn (bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken).

Om op uw verzoek te kunnen reageren, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs of aanvullende informatie. We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een brief of e-mail te sturen naar de volgende adressen:

Champagne Paul Laurent 4 Rue des Pressoirs 51260 Bethon, Frankrijk

[email protected]

Bescherming van personen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken en te kopen

Aangezien de toegang tot de site wordt geregeld door de gebruiksvoorwaarden , verzamelt Champagne Paul Laurent geen gegevens of informatie over personen die de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te drinken en/of te kopen in hun woonplaats.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (FG) en het recht om een klacht in te dienen

Als u vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Champagne Paul Laurent, neem dan contact met ons op via e-mail.

0
Shopping Cart
  • Geen producten in de winkelwagen.